TÌM KIẾM
   
   
 

CÂU HỎI ĐÃ ĐƯỢC TRẢ LỜI

Hoang Duc
Bạc Liêu
HoangDuc@gmail.com
chính sách xây dựng hệ thống công nghệ thông tin?
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Vấn đề anh Thành hỏi không thuộc lĩnh vực quản lý của ngành Tài nguyên và Môi trường đề nghị anh Thành liên hệ với Sở Thông tin và truyền thông hoặc Bộ Thông tin truyền thông để được giải đáp. Trân trọng kính chào!

Hoang Duc
Bạc Liêu
HoangDuc@gmail.com
Kính gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường: 1. Trong trường hợp theo quyết định của Tòa án về việc thừa kế quyền sử dụng đất: con trai được thừa kế thửa đất của ba nhưng con trai sinh năm 2005, tòa án quyết định cho mẹ là người đại diện hợp pháp của con trai cho đến khi con trưởng thành. Trường hợp này chưa được quy định rõ ràng, xin hỏi trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thể hiện thông tin người sử dụng đại diện là người mẹ; ghi chú như thế nào về người con? 2. Theo Điều 167 Luật Đất đai người sử dụng đất có được thực hiện đồng thời 2 quyền: Cho thuê lại quyền sử dụng đất và quyền thế chấp hay không?
Bộ Tài nguyên và Môi trường
1. Theo quy định tại Khoản 1 Điều 97 của Luật Đất đai năm 2013 thì giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất được cấp cho người có quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu tài sản khác gắn liền với đất mà không cấp cho người đại diện của người có quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu tài sản khác gắn liền với đất. 2. Luật Đất đai không có quy định về việc khi người sử dụng đất đã cho thuê lại quyền sử dụng đất thì không được quyền thế chấp bằng quyền sử dụng đất tại các tổ chức tín dụng được phép hoạt động tại Việt Nam.

Nguyên
TP. Hà Nội
nguyen43@gmail.com
Xin được hỏi - Việc phê duyệt dự án xây dựng trụ sở UBND phường trên diện tích đất gia đình tôi đang ở ổn định, không có tranh chấp với các hộ liền kề trên 50 năm trên thửa đất được xác định là vắng chủ(theo hồ sơ lưu của Sở TNMT) mà UBND phường không xác nhận để cấp GCN quyền sử dụng đất cho gia đình có đúng luật đất đai hay không ? - Trường hợp thu hồi đất thì việc thỏa thuận đền bù được xác định thế nào ?
Bộ Tài nguyên và Môi trường
1. Để có cơ sở xem xét, giải quyết việc cấp Giấy chứng nhận cho gia đình theo quy định, đề nghị gia định lập, hoàn thiện 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận (theo quy định tại khoản 1 Điều 30 Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 24/2014/QĐ-UBND ngày 20/6/2014 của UBND thành phố Hà Nội) nộp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc UBND phường Lê Đại Hành hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai quận Hai Bà Trưng; Khi nhận được đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định nêu trên, UBND phường Lê Đại Hành, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai quận Hai Bà Trưng có trách nhiệm thực hiện các công việc theo quy định, trình Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND quận Hai Bà Trưng xem xét, cấp Giấy chứng nhận cho gia đình theo quy định; 2. Việc UBND quận Hai Bà Trưng lập dự án xây dựng trụ sở trên mảnh đất gia đình đang sử dụng phải thực hiện theo quy hoạch và quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng, quản lý sử dụng đất. 3. Nếu các cơ quan quản lý đất đai cơ sở gây khó khăn và thực hiện trái pháp luật thì người dân cần thực hiện theo các quy định tại Mục 2, Chương XIII Luật Đất đai năm 2013 để được cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định.

Hoang Duc
Bạc Liêu
HoangDuc@gmail.com
Tại Điều 10 Thông tư liên tịch số 14/2015/TTLT-BTNMT- BTP quy định “Lựa chọn và ký hợp đồng thuê đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất” tuy nhiên không thấy trích dẫn căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013 (có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2014) và Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 8 năm 2014). Đề nghị quý cơ quan cho biết thành phần của “Tổ tư vấn đấu thầu”. Trường hợp đấu giá đất công ích thì cơ quan nào quyết định thành lập tổ tư vấn đấu thầu?
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Để bảo đảm khách quan, công khai, minh bạch trong việc lựa chọn Đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất, Điều 10 Thông tư liên tịch số 14/2015/TTLT-BTNMT- BTP đã quy định: "1. Căn cứ phương thức lựa chọn đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá trong phương án đấu giá quyền sử dụng đất đã được phê duyệt; đơn vị tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất có trách nhiệm tổ chức lựa chọn và ký hợp đồng thuê đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định. 2. Việc tổ chức đấu thầu rộng rãi để lựa chọn đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất được thực hiện theo phương án đã được phê duyệt. Đơn vị tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất phải trình Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền quyết định thành lập Tổ tư vấn đấu thầu để xây dựng và đánh giá hồ sơ mời thầu; thực hiện thông báo nội dung và hồ sơ mời thầu trên phương tiện thông tin đại chúng ít nhất 02 lần; thực hiện đánh giá hồ sơ dự thầu theo nguyên tắc khách quan, trung thực và xác định đơn vị trúng thầu theo thang điểm, tiêu chí quy định của pháp luật về đấu thầu và quy định cụ thể tại địa phương (nếu có). Đối với trường hợp đấu thầu rộng rãi, khi hết thời gian mời thầu mà chỉ có một đơn vị đăng ký dự thầu thì đơn vị tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất báo cáo cơ quan tài nguyên và môi trường trình Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền, quyết định giao cho một đơn vị cụ thể có chức năng bán đấu giá tài sản theo quy định của pháp luật để thực hiện cuộc bán đấu giá hoặc tiếp tục tổ chức lại việc đấu thầu rộng rãi để lựa chọn đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định." Như vậy, Tổ tư vấn đấu thầu do Đơn vị tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất trình Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền quyết định thành lập.

Hoang Duc
Bạc Liêu
HoangDuc@gmail.com
Bố mẹ tôi được mua nhà theo Nghị định 61 và đã được cấp GCN quyền sử dụng. Tuy nhiên do số tiền phải nộp quá nhiều nên chưa nhận GCN về. Nay do nhu cầu sinh hoạt và di chúc của bố mẹ tôi, chia đôi căn nhà cho hai anh em. Tôi xin hỏi tôi muốn tách thửa đất và căn nhà trên sau đó nộp một nửa số tiền để được nhận GCN quyền sử dụng cho căn nhà được bố mẹ chia hay không? .(phần còn lại anh tôi sẽ nợ và nộp sau). Rất mong nhận được sớm phản hồi của BTC.
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Do Ông Huỳnh Thanh Hải nễu rõ diện tích, loại hình sở hữu nhà và không gửi kèm hồ sơ nguồn gốc sử dụng nhà, đất nên Sở Tài nguyên và Môi trường không có cơ sở trả lời Ông cụ thể. Tuy nhiên theo quy định của Luật Đất đai năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành, người sử dụng đất phải hoàn thành nghĩa vụ tài chính mới được thực hiện các quyền của người sử dụng đất. Trường hợp được phép chuyển quyền một phần thửa đất, thì Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội nơi có đất kiểm tra, làm thủ tục tách thửa để Chi cục thuế xác định số tiền sử dụng đất tương ứng với phần diện tích chuyển quyền. Sau khi người sử dụng đất hoàn thành nghĩa vụ nộp tiền sử dụng đất tương ứng với phần diện tích chuyển quyền, thì được xem xét, giải quyết việc chuyển quyền sử dụng đất theo quy định. Việc chia tách thửa đất, chuyển quyền sử dụng đất thực hiện theo quy định tại Quyết định số 22/2014/QĐ-UBND ngày 20/6/2014 và Quyết định số 24/2014/QĐ-UBND ngày 20/6/2014 của UBND thành phố Hà Nội.