TÌM KIẾM
   
   
 

CÂU HỎI ĐÃ ĐƯỢC TRẢ LỜI

Hoang Duc
Bạc Liêu
HoangDuc@gmail.com
Kính gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường: 1. Trong trường hợp theo quyết định của Tòa án về việc thừa kế quyền sử dụng đất: con trai được thừa kế thửa đất của ba nhưng con trai sinh năm 2005, tòa án qu
... Xem chi tiết
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Kính gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường: 1. Trong trường hợp theo quyết định của Tòa án về việc thừa kế quyền sử dụng đất: con trai được thừa kế thửa đất của ba nhưng con trai sinh năm 2005, tòa án qu
... Xem chi tiết


Hoang Duc
Bạc Liêu
HoangDuc@gmail.com
Tại Điều 10 Thông tư liên tịch số 14/2015/TTLT-BTNMT- BTP quy định “Lựa chọn và ký hợp đồng thuê đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất” tuy nhiên không thấy trích dẫn căn cứ Luật Đấu thầ
... Xem chi tiết
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Tại Điều 10 Thông tư liên tịch số 14/2015/TTLT-BTNMT- BTP quy định “Lựa chọn và ký hợp đồng thuê đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất” tuy nhiên không thấy trích dẫn căn cứ Luật Đấu thầ
... Xem chi tiết


Nguyên
TP. Hà Nội
nguyen43@gmail.com
Xin được hỏi - Việc phê duyệt dự án xây dựng trụ sở UBND phường trên diện tích đất gia đình tôi đang ở ổn định, không có tranh chấp với các hộ liền kề trên 50 năm trên thửa đất được xác định là vắn
... Xem chi tiết
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Xin được hỏi - Việc phê duyệt dự án xây dựng trụ sở UBND phường trên diện tích đất gia đình tôi đang ở ổn định, không có tranh chấp với các hộ liền kề trên 50 năm trên thửa đất được xác định là vắn
... Xem chi tiết


Hoang Duc
Bạc Liêu
HoangDuc@gmail.com
Bố mẹ tôi được mua nhà theo Nghị định 61 và đã được cấp GCN quyền sử dụng. Tuy nhiên do số tiền phải nộp quá nhiều nên chưa nhận GCN về. Nay do nhu cầu sinh hoạt và di chúc của bố mẹ tôi, chia đôi căn
... Xem chi tiết
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Bố mẹ tôi được mua nhà theo Nghị định 61 và đã được cấp GCN quyền sử dụng. Tuy nhiên do số tiền phải nộp quá nhiều nên chưa nhận GCN về. Nay do nhu cầu sinh hoạt và di chúc của bố mẹ tôi, chia đôi căn
... Xem chi tiết